Hjelpesider

for kjøper og selger

LOVER OG REGLER

Følgende informasjon er hentet fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratets hjemmesider, samt lovdata.no

 

Følgende er ment som et oversiktlig sammendrag for deg som er selger/kjøper av slike varer. Vi anbefaler at du innhenter denne informasjonen hos de respektive direktoratene og tilsynene om du trenger mer utfyllende informasjon, samt for å forsikre deg om at du er oppdatert på gjeldende lover og regler. Nedenfor vil følge en del linker med mer utfyllende informasjon.

Viltkjøtt

Kjøtt er i utgangspunktet ikke en råvare siden det fremkommer av slakting. Det er derfor laget egne nasjonale regler for omsetning av viltkjøtt.

Storvilt

Ved tilfeldig salg til sluttforbruker vil man være unntatt kontrollkrav for storvilt. Dersom omsetning av kjøtt er planlagt, det vil si at det foregår regelmessig over tid, eventuelt med annonsering på nett eller i avis, vurderes det ikke lenger som tilfeldig. Da må kjøttet følges av en erklæring fra “kompetent jeger”, også ved salg til privatpersoner. Den kompetente jegeren kan være deg, eller alternativt en annen i ditt jaktlag. Når det medfølger erklæring fra kompetent jeger, kan kjøttet også selges til lokale detaljister (eks. hoteller, restauranter, småskala fordelingsbedrifter som selger over egen disk, og kjøttforretninger som selger over egen kjøttdisk).

Dette er i tråd med utarbeidet bransjestandard for feltkontroll av hjortevilt. Denne er annerkjent av Mattilsynet.

Dette betyr, at om du bruker LokalMatRingen til å selge storvilt regelmessig, må du eller en i jaktlaget ditt være en kompetent jeger, og tilby kunden en erklæring på dette.

Kompetent jeger

En “kompetent jeger” er en som har gjennomført et “feltkontrollørkurs”. Dette er et kurs som går over en dag og skal bidra med å gi jegeren nødvendig kompetanse som kontrollør. Jegeren skal kunne vurdere om kjøttet tilfredsstiller hygieniske krav, samt at det stammer fra et friskt dyr. Det er tre aktører som fører slike kurs:

Småvilt

Småvilt kan omsettes fra jeger direkte til privatpersoner, butikker, restauranter etc. uten kontroll. Dersom det skjer en håndtering/oppskjæring/pakking må virksomheten registreres hos Mattilsynet, selv om det ikke er krav til kjøttkontroll.

Når det gjelder regelen om å drive som virksomhet, kreves dette en forenklet registrering hos Mattilsynet. Det er ikke krav til registrering i Brønnøysundregistrene for en nærinsgmiddelvirksomhet. Videre informasjon og skjema for registrering finner du hos Mattilsynet.

Mer info om viltkjøtt kan finnes hos Mattilsynet.

Slakteriet

For slakteri finnes egne krav. Disse kan du finne i næringsmidelhygieneforskriften 852/2004 vedlegg II og animaliehygieneforskriften 853/2004 vedlegg III.

Disse kravene innebærer en del retningslinjer blant annet for hygiene, dyrevelferd og lokaler. Vi refererer til Mattilsynet for videre detaljer.

Slakting av mindre mengder kanin og fjørfe, altså mindre enn 10 000 dyr per år fra eget oppdrett, trenger ikke offentlig kontroll. Fersk kjøtt kan fritt selges til sluttforbruker eller detaljist. Man er selv ansvarlig for kompetanse innen dette området.

For å få tak i personer som kan kontrollere viltkjøtt, kan du kontakte Mattilsynets avdelingskontor på tlf 22 40 00 00.

Fiskeri

Innen fiskeri skiller vi tydelig mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Hvis båten din ikke er registrert i Fatøyregisteret (dette er et annet register enn “Småbåtregisteret”), regnes du som fritidsfisker. Som fritidsfisker kan du maksimalt omsette for 50 000 NOK i året.

Omsetning skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller en godkjent kjøper. En oversikt over godkjente kjøpere finner du i Kjøperregisteret.

En oversikt over fiskesalgslagenes sider finner du ved å trykk på knappen under. Kontakt ditt lokale salgslag for å finne ut hvordan du kan føre salg, med mindre du selger til en godkjent kjøper.

Dersom flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn 50 000 NOK med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.

Fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg, må først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene. For å fiske torsk for omsetning skal båten være påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten.

Mer info kan finnes hos Fiskeridirektoratet.

Har du spørsmål?

Ofte stilte spørsmål

Du trenger å laste ned appen Lokalmatringen til din telefon eller nettbrett. Denne finner du i app-store.

 

Om du bruker mobilen nå, så kan du trykke HER.

Markedsplassen er gratis.
For dem som skal selge varene på profesjonelt vis vil det tilkomme en liten avgift.

REKO-ringen er en samling av arrangementer for utlevering og salg av lokalmat. Lokalmatringen kan brukes som et hjelpemiddel og supplement til REKO-ringen.

 

I Lokalmatringens app vil du få til gang til historikk og kvitteringer, noe som kan gjøre utlevering enklere og mer effektivt.

Logo, Lokalmatringen - Ekte og jordnært. Norges beste marked for lokalmat!

Lokalmatringen

Kontakt oss for mer informasjon